Selülit neden olur? Kesin Tedavisi var mı? Bitkisel ürünler işe yarar mı?

Selülit, dünya genelinde milyonlarca kadının temel kozmetik sorunlarından biri olup, sıklıkla kadınlarda östrojen etkisine bağlı yağ dağılımının belirgin olduğu karın bölgesi (pelvik bölge) ve vücudun kalçadan ayağa kadar olan kısımınde (alt ekstremiteler) de portakal kabuğu görünümüne yol açan değişikliklerle görülür.

Selülit ilk olarak, 1920 yılında Alquiler ve Paviot tarafından travmatik, topikal, enfeksiyoz veya glandüler uyarılara bağlı oluşabilen estetik bir bozukluk olarak tanımlanmıştır.

Selülit gelişiminde genetik yatkınlık kadar cinsiyet, etnik köken ve çevresel faktörler gibi pek çok faktörde rol oynamaktadır. Günümüzde, tedavide kullanılan tedavi yöntemlerinin pek çoğu orta düzeyde bir iyileşme sağlarken, bu etki çoğunlukla geri dönüşlüdür.

Selülit tedavisi nelerdir?

Şiddetlendirici faktörlerin ortadan kaldırılması, fiziksel, kimyasal ve termal yöntemler ile ilaçlı tedaviler olarak sınıflandırabilir.

Selüliti arttırıcı faktörlerin ortadan kaldırılması açısından en önemli seçeneklerin başında kilo verme gelmektedir.Endermoloji, subsizyon, mezoterapi, ultrason, yağ aldırma yöntemleri ve  selülit tedavisinde fiziksel, kimyasal ve termal etkiler oluşturarak etki eden diğer tedavi yöntemleridir.

( bu yöntemlerin açıklamalarını sayfanın altında bulabilirsiniz)

Ayrıca, pek çok ilaç günümüzde selülit tedavisinde kullanılmakta olup, her geçen gün selülit tedavisi açısından yeni ve etkili tedavi seçenekleri oluşturma çabası devam etmektedir.

Selülit için her bir tedavi yöntemini tam başarılı olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

15 günde selülite kesin çözüm var mı?

Günümüzde selülit için kullanılan tedavi yöntemlerinin pek çoğu selülit görünümünde orta düzeyde bir iyileşme sağlarken bu iyileşme zamanla belli oranda geri gelmektedir.

Örneğin; son zamanlarda yapılan bir çalışmada, selülit tedavisinde etkinliği değerlendirmek üzere 33 sağlıklı selüliti olan kadına haftada iki kez  toplam 15 seans endermoloji tedavisi uygulamış ve Endermoloji yaptıranlar da tedavinin uygulanmasından sonra, uygulanan bölgenin ölçüleri, selülit ve portakal kabuğu görünümünün azalmasında hafif derecede bir etkisi olduğunu gözlemlenmiştir.

Selülit nasıl geçer ?  geçer mi? hastalığı tedavisi varmıdır?

Selülit tedavisinde, pek çok tedavi yöntemi söz konusu olmakla birlikte, hiçbir tedavi yöntemini tam olarak başarılı, orta derecede veya geçici etkili olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bununla birlikte, selülit  için yeni tedavi yöntemleri oluşturma çabası her geçen gün devam etmektedir.

Günümüzde; selülit tedavisinde  masaj, radyofrekans, lazer ve ışık temelli tedaviler; liposuction, mezoterapi ve subsizyon gibi tedaviler, topikal selülit kremleri ve karboksiterapi gibi diğer tedavi yöntemleri mevcuttur. Ek olarak; son zamanlarda , noninvaziv kriyoliz yöntemi, yağ dokunun en azından geçici olarak azaltılması açısından umut vaat edici sonuçlar doğurmuştur.

Selülit Tedavisinde Bitkisel Ürünler

Mine çiçeği, yeşil çay, limon, rezene, arpa, çilek, soya gibi pek çok bitkisel içerik selülit tedavisinde incelme kürü olarak kulanılmıştır.  Kırk kadın hastada; kafein, karabiber tohumu ekstresi, portakal kabuğu, karanfil kökü ekstresi, yeşil çay ekstresi ve tarçın kabuğu ekstresi içeren antiselülit kremlerle 4 haftalık kür ile kanıtlanmış klinik iyileşme gözlenmiştir. Fakat tüm hastaların tedavi süresince neopren korse kullanmış olmaları bitkisel kremin tek başına ne kadar etkili olacağı yönünde soru işaretleri oluşturmuştur.


Selülit tedavi yöntemleri ile ilgili kısa açıklamalar:

Endermoloji ile selülit tedavisi

Endermoloji, emme ve dönme hareketine dayalı bir masaj aleti ile bölgesel yağların yok edilmesinde kullanılan tedavi yöntemidir.

Tedavi için kullanılan birtakım masaj teknikleri sorunun bozulmuş sirkülasyon temelinde oluştuğunun düşünülmesi nedeniyle kullanıma girmiştir.

Endermoloji tedavilerinin yüksek maliyetine rağmen, tedavide etkili olduğunu destekleyen çok az kanıt mevcuttur.

Yapılan bir çalışmada, 12 haftalık Endermoloji ve/veya Aminofilin krem ile tedavi edilen selüliti olan sağlıklı bireyleri karşılaştırmış ve hastalar arasında kalça bölgesi ölçümlerinde anlamlı bir değişiklik saptayamamışlardır.

Yakın zamanlı bir çalışmada ise 33 sağlıklı selüliti olan kadına haftada iki kez olmak üzere toplam 15 seans endermoloji tedavisi uygulamış ve bu tedavinin uygulanan vücut bölgesinin ölçülerinde azalmaya yol açmakla birlikte, selülit evresinin ve portakal kabuğu görünümünün azaltılmasında hafif derecede bir etkisi olduğunu gözlemlemişlerdir .

Subsizyon ile selülit tedavisi

Subsizyon, selülitin giderilmesi için kullanılan girişimsel bir metoddur. Deri çukurcuklarını tedavi etmeyi amaçlamaktadır.

Lokal anestezik uygulamasını takiben, iğneler ile yağ dokuya girilerek, septal yapıları parçalanır. Selülitin görünümünde sadece septal yapıların sorumlu olmadığı düşünüldüğünde tek başına subsizyon metodu ile başarılı sonuçlar edilememesi mantıklı olup bu durum çalışmalarla ortaya konmuştur.

Mezoterapi ile selülit tedavisi

Mezoterapi, yağ dokunun çözülmesi için birtakım maddelerin enjeksiyonu işlemi, selülit tedavisinde sık kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

En sık kullanılan içerik, β-Adrenerjik reseptör aktivasyonu yoluyla lipolize neden olan fosfatidilkolindir.
Topikal fosfatidilkolin anti-selülit jel ve lightemitting diyote (LED) ve düşük dozlarda ışık tedavisi ile birlikte başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

Tahmin edilemeyen sonuçlar ile ödem, ekimoz, sert subkutan nodüller, infeksiyon, ürtikeryal reaksiyon ve düzensiz deri kontürleri gibi yan etkileri nedeniyle bu yöntem uygulamaktan çekinmektedir.

Ultrasonografi ile selülit tedavisi

Ultrasonun selülit için kullanılabilecek bir uygulama olup olmadığı henüz tartışmalı bir konudur.
Ultrasonik enerji, uygun doz ayarlamaları ile doku yıkımı yapar.

Ekstrakorporal şok dalgası tedavisi (ESWT) selülit tedavisinde kullanılan ultrasonik tedavi yöntemlerinden biridir.  59 kadın ile yapılan bir çalışmada, iki farklı dozajda ESWT uygulamışlar ve deri elastikiyetinde artış gözlemlemişlerdir.

Fototerapi ile selülit tedavisi

Fototerapi, selülit tedavisi açısından önemli bir faktör olan hücre yenilenmesi ve uyarılmasını indüklediğinden son yıllarda mevcut tedavi yöntemleri arasındaki yerini almıştır.

Tedavide ışıklar kullanılmaktadır. Yağılan bir çalışmada 20 kadın hastanın bir kısmına sadece egzersiz, bir kısmına ise egzersiz yanında Kızılötesi-LED aydınlatma tekniğiyle fototerapi uygulamışlar termal görüntüleme teknikleri kullanarak yapılan kalça ve uyluk çevresi ölçümlerinde tedavi açısından anlamlı iyileşme saptamışlardır.

Yağ Aldırma

Yağ aldırma, günümüzde selülit tedavisinde sıkça başvurulan metodlardan değildir.
Şimdiye kadar lipoplasti ile ilgili olarak bazı araştırmacılar vücut kontürlerinde optimal etkiler oluşturduğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise yağ aldırma sonrası deri çukurcuklarında artma gözlendiğini rapor etmişlerdir .

Ultrasonik liposculpturing adı verilen yöntem, selülit tedavisinde geleneksel yağ aldırmaya nazaran daha modern, daha güvenli bir teknik olarak değerlendirilmektedir.

Yağ aldırma selülit açısından önerilen bir tedavi metodu değildir.

Geleneksel yağ aldırma tekniklerinin postoperatif ödem, ekimoz gibi yan etkileri ve fibröz alanlardaki kısıtlı etkinlik gibi dezavantajlarından dolayı son yıllarda ultrason veya lazer teknolojisiyle kombine edilmiş son teknoloji tıbbi araçların kullanımı tercih edilmektedir.

Lazerle selülit tedavisi

Lazer lipoplasti, günümüzde sık tercih edilen tedavi modalitelerinden biri olup,cildi sıkılaştırıp, yağ dokunun seçilen alanlarının yıkımını hedef almaktadır.

Lazer lipoplasti, daha küçük yüzey alanlarında daha uygun olabilmektedir.Selülit tedavisinde son yıllarda lazer aracılı lipoplasti artan bir sıklıkta kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada selüliti olan 10 kadın hastaya lipoplasti tedavisi uygulandığı ve iyi sonuçlar elde edildiği az veya orta derecede iyileşme ve  yan etki gözlemlenmemiştir.

Bipolar ve Unipolar Radyofrekans Araçları ile tedavisi

Son zamanlarda, radyofrekans (RF) teknolojisini uygulayan metodlar, selülit tedavisinde önem kazanmaya başlamıştır.

Burada amaç, selülit oluşumuna katkıda bulunan bağ doku septaları ve yağ dokuya etki etmektir.
Yapılan bir çalışmada, lazer, kontakt ısıtma, emiş gücü ve masajı kombine ederek etki eden bu sistemlerden biri olan TriActive sistemi ile selülit tedavisinde anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir .

Tedavide aftada iki kez ve 6 hafta boyunca iki farklı sistem (TriActive ve VelaSmooth) kullanılarak tedavi edilen hastaları değerlendirmiş ve bacak üst kısımların ölçülerinde sırasıyla %28 ve %30 iyileşme gözlemlediklerini bildirilmiştir.

Selektif Kriyoliz ile tedavi

Kriyoliz, selülitin ve bölgesel yağlanmanın giderilmesinde gelecek için umut vadeden bir yöntemdir.
çok yeni bir tedavi seçeneği olmamakla birlikte selülit tedavisinde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. 2012 yılında yapılan bir çalışmada; lokalize yağlanması olan 50 hastaya tedavi uygulanmış.

Prosedür sonucunda tedavi edilen alanlarda anlamlı oranda yağ kalınlığında incelme gözlenmiş ve tedavi süresince herhangi bir yan etki veya kan yağları veya karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmemiştir.

 

neden olur, egzersizleri nelerdir?, giderici çözümler nelerdir?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir