Prostat Ameliyatı Sonrası Stresten İdrar Kaçırma Tedavi Seçenekleri

Prostat ameliyatı, stresten idrar kaçırma (SUI) riskini artırmaktadır.

Bunun nedeni prostatın üretrayı çevrelemesi ve dolu mesanenin basıncına karşı direnç oluşmasına yardım etmesidir.

Eğer prostatınız kısmen veya tamamen alınmışsa bu sizin üriner sfinkterinizin basınca dayanıklılığını etkiler. Burada prostat ameliyatından sonra oluşan stresten idrar kaçırma tedavi seçenekleri görülmektedir.

En yaygın uygulanan tedaviler:

  • Pelvik taban egzersizleri
  • Sling yerleştirilmesi
  • Yapay kompresyon cihazları (Balon yerleştirme)
  • Artifisyel Üriner Sfinkter Yerleştirilmesi (AUS)

Pelvik taban kas egzersizleri

Pelvik taban kasları, mesane ve barsakları destekler.

Bu kaslar yaşlanmayla, hastalıklarla, hormonal değişikliklerle birlikte veya prostat ameliyatlarından sonra zayıflayabilir. Zayıflamış pelvik taban kasları idrar kaçırmaya neden olabilir. Pelvik taban kaslarını güçlendirecek şekilde yapılandırılmış bir egzersiz programı idrar kaçırmanızı azaltabilir.

Bu program, ihtiyacınız olan kasları eğitmek için uygulanan bir dizi egzersizden oluşur.

Sling yerleştirilmesi

Slingler pelvik taban kaslarına destek sağlar ve böylece dolu mesane basıncına karşı üretraya yardımcı olur. Sling yerleştirilmesinin amacı üretrayı sıkıştırarak veya mesane boynuna ile üretranın pozisyonunu değiştirerek SUI’yı tedavi etmektir.

Bu amaçla kullanılan birçok sling vardır; 2 kollu, 4 kollu veya ayarlanabilen slingler gibi. Slingler; sentetik veya insan ya da hayvan dokusundan yapılmış olabilirler. Hangi seçeneğin sizin için daha iyi olduğunu doktorunuzla konuşabilirsiniz. Hangi tip slingin gerekli olduğu, kişisel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre değişir. Ayrıca hastanenizde ulaşılabilir olan sling çeşitlerine ve doktorunuzun tecrübelerine göre de değişmektedir.

Yapay kompresyon cihazları (balon yerleştirme)

Balon olarak da bilinen yapay kompresyon cihazları, hafif-orta SUI tedavisinde yaygın tedavi metodudur. Bunlar mesane boynunun hemen altında üretraya baskı yaparak, dolu mesane basıncına karşı daha iyi direnç sağlanmasına katkıda bulunurlar. Balonların amacı hapşırmak, öksürmek, koşmak veya oturmakkalkmak gibi aktiviteler esnasında oluşan idrar kaçırmayı engellemektir. Yapay kompresyon cihazları, sıvıyı muhafaza eden balon, küçük bir titanyum port ve portu balona bağlayan bir tüpten oluşur. Port, doktorunuzun balon içindeki sıvı miktarını ayarlamasına olanak sağlar. İki balon üretranın her iki tarafına minimal invazif bir işlemle yerleştirilir.

Artifisyel üriner sfinkter yerleştirilmesi

Artifisyel üriner sfinkter yerleştirilmesi (AÜS), orta-ağır stres tipindeki idrar kaçırma tedavisinde uygulanmaktadır. Elle kontrol edilen pompa yardımı ile AÜS, üretra etrafında gevşeyebilen bir kelepçe ile mesanenizi kontrol edebilmenizi sağlar. AÜS’ün amacı; hapşırmak, koşmak ve oturmak-kalkmak gibi aktiviteler esnasındaki idrar kaçırmayı engellemektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir