İdrar Kaçırması Olan Kadınlar İçin Cerrahi Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Bazen kendi kendinize aldığınız ya da doktorunuz tarafından verilen ilaçlar idrar kaçırmanızı iyileştirmez. Eğer stres tipi idrar kaçırma (SUI) yakınmanız varsa, doktorunuz cerrahi tedavi önerebilir.

SUI için genel olarak önerilen tedavi seçenekleri:

 • Askı yerleştirilmesi
 • Burch kolposüspansiyon
 • Yer kaplayıcı ajanlar
 • Yapay kompresyon araçları (balon yerleştirilmesi)
 • Artifisyel Üriner Sfinker (AÜS)

Bütün cerrahilerin amacı idrar kaçırmayı tedavi etmektir.

Nasıl yapıldıkları değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki kriterlere bağlı olarak doktorunuzla birlikte sizin için uygun olan yaklaşıma karar verebilirsiniz:

 • Yaşınız
 • İdrar kaçırmanızın şiddeti
 • Şikayetlerinizin rahatsızlık düzeyi
 • Genel sağlık durumunuz Bu bölüm değişik ülkelerde farklı olabilecek genel bilgi ve durumları önermektedir.

Askı yerleştirilmesi

Askı yerleştirilmesi, stres tipi idrar kaçırması olan kadınlarda standart cerrahi tedavi yöntemidir. Askılar pelvik taban kaslarına destek sağlar ve üretranın dolu bir mesaneye karşı daha iyi bir direnç göstermesine yardımcı olur. Askılar üretrayı desteklemek için üretranın altına yerleştirilir. Aşağıdaki özelliklere bağlı olarak değişik tipte askılar bulunur:

 • İçerikleri. Askılar sentetik olabilir, insan ya da hayvan dokusu içerebilir.
 •  Şekilleri. Askılar değişik uzunluk ve kalınlıkta olabilir.
 • Dokuya tutunma şekilleri Hangi askı çeşidinin önerileceği sizin bireysel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bu ayrıca değişik askı çeşitlerinden hangilerinin sizin hastanenizde bulunduğuna ve cerrahınızın deneyim durumuna da bağlıdır.

Ne zaman bir askı operasyonu düşünmeliyim?

Askı yerleştirilmesi SUI için en çok önerilen tedavi seçeneğidir. Olguların %85-90’ında askılar SUI’yı iyileştirmektedir. Eğer cerrahi başarılı olursa, etki genellikle uzun sürelidir. Eğer karışık tipte idrar kaçırmanız varsa da doktorunuz bu cerrahiyi önerebilir. Bu cerrahi yöntem SUI şikayetlerini düzeltmeyi hedeflediğinden daha az etkili olabilir.

Askı nasıl yerleştirilir?

Ameliyat için genellikle lokal ya da spinal anestezi uygulanır, ancak bazı vakalarda genel anestezi önerilir. Öncelikle doktorunuz bir kateter yerleştirerek ameliyat boyunca mesanenizin boş kaldığından emin olur. Daha sonra doktorunuz askıyı yerleştirmek için vajinal duvarın önüne kesi yapar. Hamak tarzında bir askı oluşturmak için askının her iki ucu üretranın her iki yanına konumlandırılır. Son olarak askının uçları dokuya tutturulur. Retropubik askılarda uçlar pubik kemiğin hemen üzerinde tutturulur. Transobturator askıda askının uçları kasık etrafındaki dokuya tutturulur.

Ameliyata nasıl hazırlanırım?

Ameliyat öncesi doktorunuz idrar örneği vermenizi isteyerek idrar yolu enfeksiyonunuz olmadığından emin olmak isteyecektir. Eğer enfeksiyonunuz varsa doktorunuz antibiyotikleri ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında kullanmanızı sağlayacaktır. Doktorunuz ameliyata nasıl hazırlanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Eğer genel anesteziye ihtiyacınız olacaksa ameliyattan 6 saat önce yemek yemeyi, su ve sigara içmeyi bırakmalısınız. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza bildirmelisiniz. Bazı ilaçları cerrahiden birkaç gün önce bırakmanız gerekebilir. Tekrar başlayacağınız zamanı doktorunuz size bildirecektir.

Günlük aktivitelere dönmem ne kadar zaman alır?

Doktorunuz kateteri genellikle operasyondan 24 saat sonra çıkartır ve iyileşmenizi izler. Genellikle operasyonun ertesi günü hastaneden çıkarsınız. İşemeyle ilgili sıkıntılarınız olursa ya da işedikten sonra mesanede kalan idrar miktarı fazla olursa daha fazla kalabilirsiniz. Önerilen hastanede kalış süreleri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Herhangi bir cerrahi sonrası tamamen iyileşmeniz için vücudunuzun zamana ihtiyacı vardır. Yaranın tamamen iyileşmesi 1 ay kadar sürebilir. Bu süre içinde pelvik bölgede ağrı duyabilirsiniz ya da işeme sırasında ağrınız olabilir. Vajinal akıntınız olabilir. Doktorunuz bu şikayetleri giderecek ilaçları size yazacaktır.

Cerrahiden 4-6 hafta sonrası için öneriler:

• Her gün 1-2 litre sıvı tüketin, özellikle su için • Beş kilogramdan ağır yük kaldırmayın • Ağır egzersiz yapmayın • Banyo yerine hafif duş alın • Termal banyolar ya da saunadan kaçının • Kabızlığı önleyecek şekilde diyetinizi ayarlayın • Cinsel ilişkiden kaçının Aşağıdaki durumlarda bir an önce doktorunuza başvurun: • Ateşiniz çıkarsa • İdrar yapamazsanız • Aşırı miktarda kan kaybı ya da ağrı • Yaradan kan ya da şeffaf sıvı gelirse veya ağrırsa

Avantajları • Stres tipinde idrar kaçırma tedavisinde yüksek başarı şansı • Uzun vadeli çözüm • Minimal invazif yöntem • Hızlı iyileşme

Dezavantajları • Mesanenin yaralanma ya da perforasyon riski • Üretranın yaralanma riski • Pelvik bölgedeki damarların ya da barsağın yaralanma riski • Ameliyattan sonra idrarın geçici olarak boşaltılamama riski • İdrar yolu enfeksiyonu riski • Cinsel ilişki sırasında ağrı riski • Askının tıkanma yapma riski • Çok düşük bir ihtimalle askının üretra ya da mesanede aşınma yapma riski

Burch Kolposüspansiyon

Bu cerrahi kadınlarda stres tipte idrar kaçırma tedavisi içindir. Amaç mesane boynunu tekrar konumlandırarak dolu bir mesaneye karşı daha iyi direnç göstermesini sağlamaktır. Karışık tipte idrar kaçırmanız varsa da doktorunuz bu yöntemi önerebilir. Bu cerrahi yöntem SUI şikayetlerini düzeltmeyi hedeflediğinden daha az etkili olabilir.

Kolposüspansiyonu ne zaman düşünmeliyim?

Burch kolposüspansiyon, hafif orta şiddette idrar kaçırması olanlarda askı yerleştirilmesine alternatif bir yöntemdir. Askılar SUI için en sık tercih edilen tedavi seçeneği olması nedeniyle, sizin için askılar uygun olmadığında kolposüspansiyon önerilebilir.

Burch kolposuspansiyon nasıl uygulanır?

Burch kolposusupansiyonu için genel anestezi alacaksınız. Öncelikle cerrah, mesanenin boş olduğundan emin olmak için kateter yerleştirir. Daha sonra vajinanızın üst kısmı pubik kemiğinizin arkasındaki liagamana destek dikişleriyle tutturulur. Bu, mesane boynunuzu kaldıracaktır. Burch kolposüspansiyon açık cerrahi ya da laposkopik cerrahi yöntemle yapılabilir. Açık cerrahi için cerrah karnınızın alt kısmından pelvik bölgeye direkt olarak erişim sağlamak için bir kesi yapar. Laparoskopik cerrahi için cerrah, karnınıza küçük plastik tüpler yerleştirir. Bu tüpler yardımıyla cerrahide kullanılacak enstrümanlar yerleştirilir. Bu küçük tüplerden bir tanesine kamera yerleştirilmesi, cerrahın video monitöründe yüksek kalitedeki görüntüleri izlemesine olanak sağlar Laparoskopik ve açık cerrahi SUIolan kadınlarda eşit derecede etkilidir. Genellikle hastanede kalış süresi laparoskopik cerrahi ile daha kısadır.

Bu yönteme nasıl hazırlanırım?

Cerrahi öncesi doktor, idrar yolu enfeksiyonunuz olmadığından emin olmak için idrar örneği isteyecektir. Eğer enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz operasyon öncesi operasyon sırasında ve operasyon sonrası antibiyotik verecektir. Doktorunuz ameliyata nasıl hazırlanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Eğer genel anesteziye ihtiyacınız olacaksa ameliyattan 6 saat önce yemek yemeyi, su ve sigara içmeyi bırakmalısınız. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza bildirmelisiniz. Bazı ilaçları cerrahiden birkaç gün önce bırakmanız gerekebilir. Tekrar başlayacağınız zamanı doktorunuz size bildirecektir.

Günlük aktivitelerle dönmek ne kadar zaman alacak?

Doktorunuz kateteri genellikle operasyondan sonra çıkartır ve iyileşmenizi izler. Genellikle operasyondan birkaç gün sonra hastaneden çıkarsınız. İşemeyle ilgili sıkıntılarınız olursa ya da işedikten sonra mesanede kalan idrar miktarı fazla olursa daha uzun kalabilirsiniz. Önerilen hastanede kalış süreleri ülkeler arası farklılık göstermektedir. Burch Kolposüspansiyonu sonrası tamamen iyileşmeniz 6 hafta kadar sürebilir. İyileşmeniz için vücudunuzun zamana ihtiyacı vardır. Yaranın tamamen iyileşmesi 1 ay kadar sürebilir. Bu süre içinde pelvik bölgede ağrı duyabilirsiniz ya da işeme sırasında ağrınız olabilir. Bu belirtiler ile başa çıkmak için doktorunuzun görüşünü alın.

Cerrahiden 4-6 hafta sonrası için öneriler:

• Her gün 1-2 litre sıvı tüketin, özellikle su için • Beş kilogramdan ağır yük kaldırmayın • Ağır egzersiz yapmayın • Banyo yerine hafif duş alın • Termal banyolar ya da saunadan kaçının • Kabızlığı önleyecek şekilde diyetinizi ayarlayın • Cinsel ilişkiden kaçının Aşağıdaki durumlarda bir an önce doktorunuza başvurun: • Ateşiniz çıkarsa • İdrar yapamazsanız • Aşırı miktarda kan kaybı ya da ağrı • Yaradan kan ya da şeffaf sıvı gelirse veya ağrırsa

Avantajları

• Mesane boynunu yeniden konumlandırarak SUI’da yüksek düzeyde tam başarı şansı • Uzun süren etki

Dezavantajları

• Cerrahi sırasında mesane ya da üretranın yaralanma riski • Pelvik bölgedeki barsak ya da kan damarlarının çok düşük ihtimalle yaralanma riski • Geçici olarak idrar boşaltamama riski • Cinsel ilişki sırasında ağrı riski

Yapay kompresyon araçları (balon yerleştirme)

Balonlar olarak da bilinen yapay kompresyon araçları, orta ve şiddetli stres tipinde idrar kaçırma (SUI) da ikinci basamak tedavidir. Mesane boynunun hemen altında üretrayı sıkıştırarak dolu bir mesaneye karşı daha iyi basınç oluşturmasını sağlar. Balonların amacı, hapşırma, öksürme, gülme veya koşma gibi aktiviteler sırasında idrar kaçırmayı engellemektir. Yapay kompresyon cihazları su tutan bir balon, küçük bir titanyum port ile balon ve portu birbirine bağlayan tüpten oluşur . Port, balon içindeki sıvının doktor tarafından ayarlanmasına izin verir. Mininal invazif yöntem ile iki balon üretranın her iki yanına yerleştirilir.

Balon yerleştirilmesini ne zaman düşünmeliyim?

Balon yerleştirilmesi daha önce SUI tedavisinin ardından tam yanıt alınamayan ya da iyileşme sağlanamayan hastalarda önerilir. Doktorunuz, diğer tedavi seçeneklerinin daha az etkili olduğu durumlarda bu yöntemi önerebilir.

Balonlar nasıl yerleştirilir?

Yöntem için genellikle genel anestezi uygulanmakla birliklte, bazı vakalarda spinal anestezi önerilebilir. Öncelikle doktor mesanenize bir katater yerleştirerek ameliyat boyunca boş olduğundan emin olur. Daha sonra doktor labiyaya bir kesi uygular. Doktor, röntgen ışını kılavuzluğunda mesane boynunun hemen altında üretranın bir yanına ilk balonu yerleştirir. Bu daha sonra üretranın diğer tarafına balon uygulanmasıyla tekrarlanır. Son olarak, doktor, titanyum portları labiyada yerleştirerek balona bağlar. Bu, cerrahiden sonra balonların hacminin kolaylıkla ayarlanması için yapılır.

Bu yönteme nasıl hazırlanırım?

Cerrahi öncesi doktor, idrar yolu enfeksiyonunuz olmadığından emin olmak için idrar örneği isteyecektir. Eğer enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz operasyon öncesi, operasyon sırasında ve operasyon sonrası antibiyotik verecektir. Doktorunuz ameliyata nasıl hazırlanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Eğer genel anesteziye ihtiyacınız olacaksa ameliyattan 6 saat önce yemek yemeyi, su ve sigara içmeyi bırakmalısınız. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuza bildirmelisiniz. Bazı ilaçları cerrahiden birkaç gün önce bırakmanız gerekebilir. Tekrar başlayacağınız zamanı doktorunuz size bildirecektir.

Günlük aktivitelere dönmem ne kadar zaman alır?

Doktorunuz kateteri genellikle operasyondan sonra çıkartır ve iyileşmenizi izler. Genellikle operasyondan birkaç gün sonra hastaneden çıkarsınız. İşemeyle ilgili sıkıntılarınız olursa ya da işedikten sonra mesanede kalan idrar miktarı fazla olursa daha uzun kalabilirsiniz. Önerilen hastanede kalış süreleri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Herhangi bir cerrahi sonrası tamamen iyileşmeniz için vücudunuzun zamana ihtiyacı vardır. Yaranın tamamen iyileşmesi 6 hafta kadar sürebilir. Bu süre içinde pelvik bölgede ağrı duyabilirsiniz ya da işeme sırasında ağrınız olabilir. Doktorunuz bu şikayetleri giderecek ilaçları size yazabilir.

Cerrahiden 4-6 gün sonrası için öneriler:

• Her gün 1-2 litre sıvı tüketin, özellikle su için • Beş kilogramdan ağır yük kaldırmayın • Ağır egzersiz yapmayın • Banyo yerine hafif duş alın • Termal banyolar ya da saunadan kaçının • Kabızlığı önleyecek şekilde diyetinizi ayarlayın • Cinsel ilişkiden kaçının Aşağıdaki durumlarda bir an önce doktorunuza başvurun: • Ateşiniz çıkarsa • İdrar yapamazsanız • Aşırı miktarda kan kaybı ya da ağrı

Avantajları

• Stres tipinde idrar kaçırmada yüksek düzeyde tam iyileşme şansı • Balon hacimlerini ayarlayabilme olanağı • Muhtemel ilerideki cerrahi tedavilere olumsuz etkisinin olmayışı

Dezavantajları

• Ameliyat sırasında vajina, üretra ve mesanede yaralanma riski. • Pelvik bölgedeki barsak ya da kan damarlarının çok düşük ihtimalle yaralanma riski. • Geçici olarak idrar boşaltamama riski • Aletin erozyon riskinin mesane, vajina ve üretrada enfeksiyona yol açma riski • Aletin efektif olmadığı durumda başka bir cerrahiye ihtiyaç duyulması riski

Artifisyel Üriner Sfinkter İmplantasyonu

Artifisyel üriner sfinkter yerleştirilmesi ya da AÜS, SUI için ikinci basamak tedavi seçeneklerinden birisidir. AÜS, elle kontrol edilebilir pompası yardımıyla üretranız etrafındaki kafın sıkıştırılıp gevşetilmesiyle mesanenizi kontrol etmenizi sağlar. AÜS’nin amacı, hapşırma, öksürme, gülme, koşma gibi aktiviteler sırasında idrar kaçırmayı azaltmaktır. AÜS, üretranın etrafına yerleştirilen şişirilebilir bir kaf, rezervuar ve kafı kontrol eden bir pompadan oluşur.

Ne zaman AÜS yerleştirilmesini düşünmeliyim?

Genellikle AÜS, SUI için uygulanmış olan cerrahiler sonrasında tam ya da kısmi iyileşme sağlanmayan hastalarda endikedir. Diğer tedavi seçeneklerinin başarılı olma ihtimalinin düşük olduğu durumlarda doktorunuz bu tedaviyi önerebilir. Doktor AÜS uygulamak için, herhangi bir kontraendikasyon olmadığından emin olmak için ürodinamik tetkik isteyecektir. Elinizle pompayı kontrol edebiliyor olmalısınız. Cerrahi planlanmadan önce doktor veya hemşire sizinle oturup cihazın nasıl çalıştığını ve nasıl rahatlıkla kullanabileceğinizi tartışacaktır.

AÜS nasıl yerleştirilir?

Yöntem için genellikle genel anestezi uygulanmakla birlikte bazı vakalarda spinal anestezi önerilebilir. Öncelikle doktor mesanenize bir kateter yerleştirerek ameliyat boyunca boş olduğundan emin olur. Doktor, üretranın etrafına kaf yerleştirmek için karın alt bölgesine bir kesi uygular. Daha sonra rezervuarı yerleştirir. Son olarak pompa labiyaya yerleştirilir ve cihazın iki elemanına bağlanır . Birkaç hafta sonra doktor tarafından aktive edilinceye kadar kaf açık halde bırakılır.

Bu yönteme nasıl hazırlanırım?

Cerrahi öncesi doktor, idrar yolu enfeksiyonunuz olmadığından emin olmak için idrar örneği isteyecektir. Eğer enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz operasyon öncesinde, operasyon sırasında ve operasyon sonrası antibiyotik verecektir. Doktorunuz ameliyata nasıl hazırlanacağınızı detaylı olarak anlatacaktır. Genel anesteziye hazırlık amacıyla ameliyattan 6 saat önce yemek yemeyi, su ve sigara içmeyi bırakmalısınız. Eğer sürekli kullandığınız ilaçlar varsa doktorunuzla konuşmalısınız. Bunları cerrahiden birkaç gün önce bırakmanız gerekebilir. Tekrar başlayacağınız zamanı doktorunuz size bildirecektir.

Günlük aktivitelere dönmem ne kadar zaman alır?

Doktorunuz katateri genellikle operasyondan sonra çıkartır ve iyileşmenizi izler. Enfeksiyonu önlemek için antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Problem olmadan idrar yapabilir ve işeme sonrası kalan idrar miktarı fazla olmazsa birkaç gün sonra hastaneden çıkarılırsınız. Önerilen hastanede kalış süreleri ülkeler arası farklılık göstermektedir. Hastaneden çıktıktan sonra tamamen iyileşmek için vücudunuzun hala zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle alt üriner sisteminiz tam olarak iyileşene kadar AÜS aktive edilmeyecektir. Bu, operasyondan haftalar sonra idrar kaçırmaya devam edeceğiniz anlamına gelmektedir. Bu süreçte pelvik bölgede ağrı hissedebilir veya idrar yaparken ağrı duyabilirsiniz. Doktorunuz bu belirtileri gidermek için ilaç yazabilir. Doktor, cihazı aktive etmek için 4-6 hafta sonraya randevu verecektir.

İyileşme döneminde doktorunuz şunları önerebilir:

• Her gün 1-2 litre sıvı tüketin, özellikle su için • Beş kilogramdan ağır yük kaldırmayın • Ağır egzersiz yapmayın • Banyo yerine hafif duş alın • Termal banyolar ya da saunadan kaçının • Kabızlığı önleyecek şekilde diyetinizi ayarlayın • Cinsel ilişkiden kaçının Aşağıdaki durumlarda bir an önce doktorunuza başvurun: • Ateşiniz çıkarsa • İdrar yapamazsanız • Aşırı miktarda kan kaybı ya da ağrı • İdrarda kanama • Yaradan kan ya da şeffaf sıvı gelirse veya ağrırsa

Avantajları

• Daha önceki cerrahi tedavi başarısız olduğunda iyi bir seçenek • Stres tipte idrar kaçırmada yüksek tedavi başarı şansı • Şiddetli idrar kaçırma yakınmanız olsa bile normal işeme sıklığına dönme şansının yüksekliği

Dezavantajları

• Ameliyat sırasında vajina, üretra ve mesanede yaralanma riski • Pelvik bölgedeki barsak ya da kan damarlarının çok düşük ihtimalle yaralanma riski • Cihazın enfeksiyon riski • Cihazın üretra veya mesane boynuna erozyon oluşturma riski • Cihazın mekanik olarak bozulma riski • Cihazı çalıştırabilmek için pompanın elle kontrolünü sağlayacak kabiliyet gerekmektedir • Ameliyattan sonraki 4-6 hafta içinde cihaz aktifleştirilene kadar idrar kaçırmaya devam edeceksiniz

Yer kaplayan ajanlarla enjeksiyon

SUI yakınmanız varsa doktorunuz yer kaplayan ajanlarla tedavi önerebilir. Bunlar, üretranızın duvarına enjekte edilir ve böylelikle üretra sıkıştırılarak dolu bir mesaneye karşı daha iyi direnç gösterebilir. Yer kaplayıcı ajanlar sıvı halde enjekte edilir, daha sonra süngerimsi madde içinde sertleşerek üretral duvarı güçlendirir. Yer kaplayıcı ajanlar sentetik maddelerden ya da sığır kollajeninden oluşabilir. Bu yöntemin etkileri zamanla azalacaktır.

Yer kaplayıcı ajanla enjeksiyonu ne zaman düşünmeliyim?

Diğer tedaviler için uygun değilseniz ya da daha invazif işlemlerin uygulanmasını istemiyorsanız yer kaplayıcı ajanlarla enjeksiyon önerilebilir.

Yer kaplayıcı ajanlar nasıl enjekte edilir?

Bu yöntem için genellikle lokal anestezi alırsınız. Öncelikle doktor bir kateter yerleştirerek işlem süresince mesanenizin boş olduğundan emin olur. Daha sonra doktor iğneyi üretra duvarına yöneltmek için bir endoskop kullanır. Doktor, yer kaplayan ajanı üretranın her iki tarafına enjekte eder .

Bu yönteme nasıl hazırlanırım?

Cerrahi öncesi doktor, idrar yolu enfeksiyonunuz bulunmadığından emin olmak için idrar örneği isteyecektir. Eğer enfeksiyonunuz varsa antibiyotik verecektir.

Günlük aktivitelere dönmem ne kadar zaman alır?

Doktor, kateteri genellikle operasyondan kısa bir süre sonra çıkartır. Herhangi bir problem olmadan idrar yapabilir ve işeme sonrası kalan idrar miktarı çok fazla olmazsa klinikten taburcu olabilirsiniz.

Doktorunuz 3-4 hafta için şunları önerebilir:

• Her gün 1-2 litre sıvı tüketin, özellikle su için • Beş kilogramdan ağır yük kaldırmayın • Ağır egzersiz yapmayın • Banyo yerine hafif duş alın • Termal banyolar ya da saunadan kaçının • Kabızlığı önleyecek şekilde diyetinizi ayarlayın • Bir ay cinsel ilişkiden kaçının Aşağıdaki durumlarda bir an önce doktorunuza başvurun: • Ateşiniz çıkarsa • İdrar yapamazsanız • Aşırı miktarda kan kaybı ya da ağrı

Avantajları

• Minimal invazif yöntem • Genellikle genel anestezi gerektirmez • Sıklıkla işlem ayaktan gerçekleştirilir (hastanede yatarak değil) • İlerideki muhtemel cerrahiler üzerine olumsuz bir etkisi yoktur

Dezavantajları

• Geçici etki • Üretra duvarında enfeksiyon riski • Geçici idrar birikme riski

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir